MRA antisnurk-hulpstuk

Ligt u of uw partner wakker van uw gesnurk of ademhalingsproblemen, dan kan de MRA-beugel uw oplossing zijn. Na vaststelling van de diagnose door een specialist kan de beugel vergoed worden door uw verzekering.

Een Mandibulair RepositieApparaat (MRA) is een medisch hulpmiddel dat gebruikt wordt bij snurkproblemen en/of het apneusyndroom (OSAS). De vaststelling van het probleem gebeurt door de KNO-arts of in een speciaal centrum voor slaaponderzoek. Dit geschiedt op verwijzing.

De beugel

De beugel wordt aangemeten door tandarts mw. Loan Kho. Mede door haar jarenlange ervaring in slaapcentrum Kempenhaege is zij de aangewezen persoon om u te begeleiden.
De beugel houdt de onderkaak en daarmee de wangen en tong naar voren. Hierdoor wordt de vernauwde bovenste luchtweg verruimd en treedt er tijdens de slaap een verbetering van de luchtpassage op.

Onderzoek heeft aangetoond dat de MRA-beugel effectief is bij patiënten met snurkproblemen en/of lichte of matige OSAS. In Nederland worden MRA’s in de landelijke richtlijn van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO als hulpmiddel voor de behandeling van lichte en matige OSAS aanbevolen.

.