Voor en na foto’s

SANERING

Er is voornamelijk gesaneerd met composietvullingen; alleen rechtsonder zijn 2 kronen geplaatst.

COMPOSIETFACING

TANDVLEESCORRECTIE

KROON en BRUGWERK

RENOVATIE

Er is een implantaat geplaatst, met daarop een kroon; het kegeltandje is gerestaureerd met composiet.