Tarieven

In Nederland zijn alle tarieven bij de tandarts wettelijk vastgesteld door de overheid en omschreven met bijhorende behandelcodes. Op de rekening vind je alle verrichtingen van de behandeling terug aan de hand van deze codes. Indien er materiaal- en techniekkosten zijn berekend, staan deze apart vermeld. 

Behandelcodes waar de materiaal- en techniekkosten afzonderlijk berekend worden herken je aan het * achter de code. Materiaal- en/of techniekkosten worden 1 op 1 doorberekend. Je hebt op aanvraag het recht de inkoopfactuur van de gemaakte kosten in te zien. Onderstaand vind je links naar prijslijsten van diverse tandtechnische labs waar we mee samenwerken. Je krijgt vooraf altijd een prijsopgave inclusief techniekkosten. Vaak zijn er meerdere opties in materiaal en/of uitvoering. De tandarts bespreekt dit met je zodat je een weloverwogen keus kunt maken.

De tandarts bepaalt in overleg met jou welke behandeling en welke daarbij behorende verrichtingen hij uitvoert. Verwacht de tandarts dat de behandeling meer gaat kosten dan 250 euro? Dan is hij verplicht om voor de behandeling een kostenbegroting te geven.  

Wettelijke tarieven tandheelkunde

Tarieven Excent Tandtechniek 2024

Techniekkosten Tandtechniek 

Betaling

Je hoeft een factuur niet voor te schieten. Wij hebben de declaraties namelijk uitbesteed aan Infomedics. Deze factoring organisatie biedt de declaratie aan bij je zorgverzekeraar. Het deel dat valt onder de dekking van je (aanvullende) verzekering wordt door hun direct verrekend. Je ontvangt dus uitsluitend een (digitale) factuur van je eventuele eigen bijdrage. Deze kun je eenvoudig online betalen via het Infomedics portaal. Ook kun je hier een betalingsregeling treffen of uitstel van betaling aanvragen. Jouw gegevens zijn veilig

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om jouw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming lees je op www.infomedics.nl/privacy.

Jouw rekening op papier of online?

Als je de rekening online wilt afhandelen heeft onze praktijk jouw e-mailadres en mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om jou veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar je rekening klaarstaat. Als je inlogt op het Infomedics portaal, vul je de SMS-code in die je van Infomedics ontvangt. Wil je liever je rekening op papier ontvangen, dan kunt je dat op het portaal zo instellen. Meer informatie op www.infomedics.nl.

Betalingsregeling

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 0900 – 404 94 04 (€ 0,35 per gesprek). Zij kunnen je helpen met een betalingsregeling.

Infomedics portaal

TIP:

Op mondzorgkosten.nl krijg je nog meer uitleg krijgen over je nota.

mondzorgkosten.nl

Tandartskosten tot 18 jaar

Een groot deel van de tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed door de basisverzekering. Ook is het eigen risico hierop niet van toepassing.

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering dekt de volgende tandartskosten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar:

 • Jaarlijkse controle (of preventief onderzoek); één keer per jaar. Op indicatie van de tandarts zijn meerdere controles per jaar mogelijk
 • Incidentele consulten
 • Röntgenonderzoek (behalve onderzoek in verband met orthodontie)
 • Tandsteen verwijderen en sealen
 • Fluoridebehandeling (tweemaal per jaar of vaker op indicatie)
 • Tandvleesbehandelingen
 • Verdovingen en restauratie van vullingen
 • Wortelkanaalbehandelingen
 • Behandeling van kaak- en kauwklachten
 • Chirurgische tandheelkunde, met uitzondering van implantaten
 • Uitneembare prothetische voorzieningen

   

Niet vergoed

Sommige tandartskosten worden niet vergoed door de basisverzekering:

 • Orthodontie en bijkomende kosten
 • Kronen en bruggen
 • Implantaten
 • Gedeeltelijke prothese
 • Uitwendig blekenVoor de kosten die niet door de basisverzekering worden vergoed (overzicht hierboven), is het mogelijk om een aanvullende zorg- of tandartsverzekering af te sluiten.

Algemene betalingsvoorwaarden tandartspraktijk Kho:

 1. Deze betalingsvoorwaarden gelden voor de tandheelkundige zorg die wordt verleend in de praktijk van een tandarts of orthodontist, verder zorgverlener genoemd. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst.
 2. In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.
 3. De kosten van behandeling worden berekend overeenkomstig de geldende tarievenlijst, zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld en gepubliceerd.
 4. Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 2 werkdagen tevoren af te zeggen. Zegt de patiënt de afspraak niet of niet op tijd af, dan kan de zorgverlener de gereserveerde tijd in rekening brengen.
 5. In geval van een behandeling waarvan de Nederlandse Zorgautoriteit voorschrijft dat er vooraf een prijsopgave wordt gedaan, doet de zorgverlener vooraf een prijsopgave.

  De patiënt wordt geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de begroting met meer dan 15%. De voor een behandeling orthodontie geschatte behandelduur is slechts informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 6. Eventuele vragen over de rekening dient de patiënt binnen 14 dagen na de notadatum tot de zorgverlener te richten. Voor onafhankelijk advies en voorlichting op tandheelkundig terrein kan de patiënt desgewenst contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), tel. 0900 202 5012 (betaald servicenummer).
 7. De kosten van de behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van zijn behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd dat hij de kosten voldoet.

Eenvoudig je zorgkosten geregeld

Naast het leveren van goede zorg vinden we het ook belangrijk dat we je goed informeren over de kosten, tarieven en betaling. Je ontvangt bij behandelplannen vanaf € 250 dan ook altijd vooraf een begroting. 

Onze belofte aan jou:

 • Declaraties rechtstreeks naar je zorgverzekeraar

 • Zelf niets voorschieten*, je ontvangt alleen een factuur van eventuele eigen bijdrage

 • Altijd vooraf een begroting indien behandeling boven € 250  verwacht

 • Inzage in inkoopfactuur van je techniekkosten

 • Kinderen tot 18 jaar grotendeels onder dekking basisverzekering

 • Betalingsregeling of uitstel van betaling mogelijk via Infomedics

*Loopt er reeds een betalingsregeling of incassotraject via Infomedics? Dan kan het voorkomen dat je een behandeling wel direct moet afrekenen.